HESABLA | UNIMETAL

HESABLA

Paket damın hesablanma qaydasında nəticələr nisbi xarakter daşıyır. Alınan nəticənin +- 5 % və ya 7% fərqi vardır.
-->